WeHunt logotyp

Integritetspolicy

OPEN AIR GROUP TECHNOLOGYS INTEGRITETSMEDDELANDE FÖR SLUTKUNDER OCH MARKNADSFÖRING 

Detta integritetsmeddelande används och gäller för Open Air Group Technology och dess dotterbolag, för närvarande Tracker Oy och WeHunt Nordic Ab. 

Open Air Group Technology Ab (”OAGT” eller ”vi”) är mycket angelägna om att hålla dina personuppgifter säkra och privata. Vi vill vara så transparenta som möjligt i dataskyddsfrågor. I detta integritetsmeddelande kan du ta reda på hur vi samlar in, använder, lagrar och delar dina personuppgifter i enlighet med GDPR – EU:s dataskyddsförordning. Vi gör allt för att klargöra hur informationen du anförtror oss med kommer att användas för att göra din jakt enklare, säkrare och roligare. 

Personuppgifter är de uppgifter som kan användas för att identifiera och kontakta en person. Det är möjligt för dig att inte tillåta användningen av dessa uppgifter, men det kan komplicera eller förhindra användningen av tjänsten. Det är viktigt för oss att du är fullt medveten om hur vi behandlar dina personuppgifter och nedan hittar du mer detaljerad information om hur dina uppgifter behandlas. 

 1. Personuppgiftsansvarig

Open Air Group Technology AB, inklusive dotterbolag 

Sveavägen 168, SE-113 46 Stockholm, Sverige 

Företags-ID: 559354-2474 

 1. Kontakt i dataskyddsrelaterade frågor

Dataskyddsombudet (DPO), som hanterar alla personuppgiftsskyddsrelaterade ärenden, kan kontaktas via e-post: GDPR@tracker.fi  

 1. Namn på register

Slutkund och marknadsföringsregister 

 1. Ändamålen för behandling av personuppgifter

Personuppgifterna används för att utföra alla åtgärder relaterade till att skapa, hantera och utveckla en kundrelation med dig. Dessa åtgärder inkluderar våra rättigheter och skyldigheter relaterade till att tillhandahålla produkter och tjänster till våra kunder, uppfylla våra avtalsförpliktelser, samla in och bearbeta kundfeedback samt kommunikations-, försäljnings- och direktmarknadsföringsändamål gällande produkter och tjänster som erbjuds av oss. Kundrelationsåtgärderna inkluderar också de åtgärder som behövs för att du ska kunna ansluta och interagera med dina jaktkamrater. 

Vidare kan person- och platsdata användas för ändamål som testning, produktutveckling, dataanalys samt forskning och uppbyggnad av nya produkter och tjänster. Utöver befintliga slutkunder kan vi även behandla personuppgifter om potentiella och tidigare slutkunder. Tjänsterna som tillhandahålls av oss marknadsförs inte mot barn och vi erbjuder därför inte medvetet tjänster direkt till eller samlar in personuppgifter om barn. 

Vi använder också personuppgifter som samlats in via våra produkter, tjänster och webbplatser för användaranalys, för att underhålla, underlätta och förbättra funktionerna, innehållet och användarupplevelsen av våra produkter, tjänster och webbplatser samt stödja vårt arbete med att upptäcka och motverka brister, intrång och incidenter. Vidare kan vi komma att använda dina uppgifter för analyser såsom trendidentifiering, där vi analyserar olika trender och utvecklingar i användningen av våra produkter och tjänster. I sådana fall, där det är möjligt, använder vi pseudonymer eller anonym information för att undvika identifiering. 

 1. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas huvudsakligen baserat på ett avtal (där behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås). 

Vissa personuppgifter behandlas också utifrån våra legitima intressen (där behandlingen är nödvändig för de legitima intressen som eftersträvas av oss för att bedriva, underhålla och utveckla vår verksamhet och/eller där det finns en kundrelation mellan oss och dig). Baserat på de berättigade intressena kommer vi att skicka nyhetsbrev och marknadsföringsmejl till dig, men du kan när som helst välja bort dessa marknadsföringskanaler. När data överförs inom OAGT företagen baseras behandlingen på vårt berättigade intresse för de administrativa ändamålen inom vår koncern, såsom rapportering och effektiv verksamhet. När vi behandlar dina personuppgifter i samband med våra legitima affärsintressen väger vi alltid våra egna intressen mot din rätt till integritet. 

I vissa fall kan vi begära ditt samtycke vid behandling av personuppgifter. Om du till exempel bestämmer dig för att delta i våra tävlingar ger du ditt samtycke angående offentliggörandet av topplistorna. När du laddar ner och installerar vår applikation på din enhet ger du ditt samtycke till att ta emot in-app meddelanden. I dessa fall kan du när som helst återkalla ditt samtycke. 

Det finns också vissa fall där vi använder laglig skyldighet som grund för att behandla dina personuppgifter. Lagar och förordningar kan kräva att vi behandlar och lämnar ut dina personuppgifter, såsom regler om säkerhet eller bokföring. Vi kommer endast att lämna ut dina personuppgifter om vi är juridiskt skyldiga att göra det, eller om du har godkänt det. 

 1. Innehållet i register

Vi kan komma att behandla följande information om dig (Observera: Inte all denna information behandlas för alla registrerade): 

 • Grundläggande personuppgifter som namn, adress, e-post, telefonnummer, ålder, kön och foto.
 • Data relaterat till avtalen såsom fakturerings- och betalningsdata och ditt identitetsnummer, samt kontohistorik inklusive erbjudanden, beställda produkter eller tjänster och feedback.
 • Kommunikations- och servicehistorik såsom frågor, svar och feedback angående våra produkter och tjänster.
 • Givet och återkallat samtycke såsom samtycke eller förbud för direktmarknadsföring.
 • Data relaterat till webbbutikskontot, användarlicens och användning av våra produkter och tjänster såsom: användarnamn, lösenord, licenskod, geografiska mål/objekt, chattmeddelanden, vänner och grupper och interaktioner mellan dem, platsdata och mobilenhetsdata, användarenheter och lösenord/nyckelkoder, åtelkamerabilder och videor, hundbilder, andra bilder och media som laddats upp till systemet, användarens djur och all information som användaren ger om dem, anslutningsinformation till tredje parts tjänster samt loggfiler.
 • All annan information som ges av dig, din organisation eller dess kontaktperson eller lagts till av oss i CRM eller andra system, såsom visat intresse för vissa typer av produkter och tjänster.
 • Teknisk och analytisk data relaterat till webbplatsbesök och cookies såsom IP-adress, enhet, operativsystem och webbläsare som används, språkinställningar och besöksdatum och tider samt data relaterat till produkt- och tjänstanvändningsinformation, såsom inloggningar och utloggningar, mjukvaruversioner, identifieringsinformation för telefonen (IMEI, IMSI, BT-ID etc.) och mobilnät och nedladdade kartor.
 1. Datakällorna

Personuppgifterna samlas huvudsakligen in direkt från dig. I vissa fall kan data även samlas in från våra partners, våra andra kunder, offentliga källor eller från olika informationssystem. 

Medel för datainsamling inkluderar t.ex. formulär på våra webbplatser, e-post, telefonsamtal, kundmöten och andra kontakter relaterade till försäljning eller kundrelationer. Tekniska och analytiska personuppgifter samlas in genom användning av cookies relaterade till dina besök på våra webbplatser och genom användning av våra produkter och tjänster. 

Vi genomför visst automatiserat beslutsfattande och profilering med de personuppgifter som behandlas i detta integritetsmeddelande. Du har alltid möjlighet att välja bort den här typen av automatiskt beslutsfattande genom att inte använda våra produkter. 

 1. Utlämnande och överföringar av personuppgifter

Vi kommer inte regelbundet att lämna ut dina personuppgifter till parter utanför OAGT-organisationen. Däremot kan vi komma att lämna ut dina uppgifter inom våra koncernbolag, vilket innebär att ett annat företag inom vår företagsgrupp kan behandla uppgifterna för vår räkning. Om vi ​​delar dina personuppgifter med företag inom vår koncern kommer vi att se till att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som överensstämmer med detta integritetsmeddelande. 

När det gäller de av oss arrangerade tävlingarna, som du bestämmer dig för att delta i, ger du vid anmälan ditt samtycke till att ditt namn får publiceras i topplistorna och i våra digitala kanaler. 

8.1 Överföringar till tredje part 

Enhets- och personplatsinformation kan lämnas ut till en tredje part för att tillhandahålla nödvändiga tjänster; till exempel en annan OAGT-tjänstanvändare, cross-site eller spårning av ett sportevenemang, om mottagaren av informationen har enhetens namn och lösenord. 

Vi kan också avslöja vissa väsentliga uppgifter till de tredje parter som fungerar som våra auktoriserade tjänsteleverantörer eller underleverantörer som tillhandahåller t.ex. datalagring, försäljning, fakturering, marknadsföring samt kundsupport eller förvaltningstjänster. Kund- och platsbaserad information kan överföras och överlämnas till våra partners om det behövs för att tillhandahålla, utveckla eller förbättra kundupplevelsen. 

I den mån dessa tredje parter kräver tillgång till personuppgifter för att tillhandahålla sina tjänster, har OAGT vidtagit lämpliga avtalsmässiga och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas enbart i enlighet med de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande och alla tillämpliga lagar och förordningar. Överföringarna kommer att utföras säkert i enlighet med våra skriftliga instruktioner samt EU GDPR och andra lagkrav. Vi använder pålitliga, noggrant utvalda partners på grundval av ett ömsesidigt partnerskapsavtal (inklusive databearbetningsavtal, DPA) där de samtycker till att fullt ut följa lämpliga integritets- och säkerhetsstandarder. 

Observera att när du lämnar dina personuppgifter direkt till en tredje part, till exempel genom en länk på vår webbplats, kommer de sannolikt att behandlas i enlighet med deras egen dokumentation och standarder. 

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till myndigheter såsom polisen, gränskontroll eller andra tredje parter utanför OAGT-organisationen om tillgång till och användning av sådan information rimligen är nödvändig för att följa tillämpliga lagar, förordningar och/eller domstolsbeslut; upptäcka, förebygga och hantera fall av kriminell aktivitet, bedrägeri, säkerhetsproblem eller tekniska problem; och/eller för att skydda OAGTs eller våra kunders intressen eller egendom, för att säkerställa eller tillvarata allmänintresset i enlighet med lagen. Om möjligt kommer vi att meddela dig om denna typ av överföring eller behandling av dina personuppgifter. 

Vi kan överföra personuppgifter till tredje part utanför vår organisation av andra skäl än de som nämns ovan med ditt uttryckliga samtycke. Observera att du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. 

Om OAGT är part i en fusion, affärsuppgörelse eller annat förvärv kan vi komma att överföra dina personuppgifter till en tredje part eller tredje parter som är involverade i transaktionen. I sådana fall kommer vi alltid att se till att dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om detta händer kommer det att informeras på vår webbplats och integritetsmeddelandet kommer att uppdateras därefter. 

8.2 Överföringar utanför EES 

Som allmän praxis lagrar OAGT dina personuppgifter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Var dock medveten om att våra tjänsteleverantörer verkar i olika geografiska regioner, vilket kan kräva överföring eller åtkomst av dina personuppgifter utanför EES. Vi vill försäkra dig om att vi tar alla steg för att skydda dina uppgifter under sådana överföringar. 

 • Uttryckligt samtycke: Genom att använda våra tjänster samtycker du till överföringen av dina personuppgifter enligt beskrivningen här.
 • Överföringsdestinationer: Dessa överföringar kan involvera länder eller regioner utanför EES. Även om vi strävar efter att minimera dessa överföringar, är de ibland nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster effektivt.
 • Tjänsteleverantörscertifieringar: Var säker, vi samarbetar endast med tjänsteleverantörer som upprätthåller certifieringar i enlighet med GDPR och andra internationellt erkända dataskyddsstandarder, såsom ISO 27001.
 • Skyddsåtgärder: För att skydda dina uppgifter under överföringar till länder utanför EES, implementerar vi stränga skyddsåtgärder. Dessa kan innefatta kryptering, åtkomstkontroller och andra säkerhetsåtgärder.
 • Rättslig ram: Dessa överföringar utförs i enlighet med artikel 46 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), som tillåter sådana överföringar när lämpliga skyddsåtgärder finns på plats.

Din datasäkerhet är av yttersta vikt för oss, och vi övervakar och förbättrar kontinuerligt vår praxis för att säkerställa att din personliga information förblir skyddad, oavsett var den befinner sig. Om du har några funderingar eller frågor om den här processen är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud. 

 1. Lagring av personuppgifter

Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för de syften som beskrivs ovan, eller så länge som lagen kräver. Uppgifterna kommer att raderas/anonymiseras när det inte längre är nödvändigt att lagra dem enligt lagstiftning eller för att säkerställa rättigheter eller skyldigheter för någon av parterna. 

Licensinformation krävs för affärsanalys och tillförlitlig drift, så därför raderas/anonymiseras inte data om du inte specifikt begär det. 

När uppgifter behandlas för att administrera och skicka direktmarknadsföring kommer personuppgifterna att lagras så länge du inte avregistrerar dig (återkallar ditt samtycke) för att ta emot sådan post. Avanmälan kan göras när som helst genom att använda antingen din app eller avregistreringslänken som finns med i alla våra utskick. 

 1. Skydd av personuppgifter

Vi har implementerat lämpliga administrativa, organisatoriska, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda alla personuppgifter vi behandlar. Våra säkerhetsåtgärder har utformats för att säkerställa en tillräcklig nivå av konfidentialitet, integritet och tillgänglighet, för att skydda personuppgifter från att gå förlorade, förstöras, missbrukas, olagligt åtkomliga eller avslöjas för tredje part. 

Uppgifterna lagras i säkerhetsskyddade datacenter. Informationssystem skyddas av moderna brandväggar och kommunikation med moderna kryptografiska teknologier. Personuppgifter får endast behandlas av personer som har tecknat sekretessavtal och som behöver behandla dessa uppgifter för att kunna slutföra sitt arbete. Data lagras huvudsakligen endast i elektronisk form och personliga användar-ID och lösenord krävs för att komma åt systemen som innehåller personuppgifter. Åtkomst till data loggas och det är förbjudet att se data utan accepterat syfte. Eventuellt fysiskt material förvaras i låsta lokaler. 

 1. Dina rättigheter som registrerad

I det här avsnittet beskriver vi dina rättigheter enligt tillämplig europeisk dataskyddslagstiftning. Du kommer inte att debiteras om du vill utöva dina rättigheter och du kan utöva dem genom att kontakta oss (se våra kontaktuppgifter i kapitel 2 i detta sekretessmeddelande). Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor angående dina rättigheter. 

Observera att vi alltid kommer att göra en bedömning av en begäran om att utöva en rättighet för att avgöra om begäran är legitim. Vi kan begära ytterligare information från dig för att verifiera din identitet och din motivering för begäran. Alla rättigheter som anges nedan är inte absoluta och det finns undantag som kan vara giltiga. Observera att vi har rätt att avslå förfrågningar som upprepas för ofta, är överdrivna eller är uppenbart ogrundade. 

Dina rättigheter är följande: 

 • Rätten till åtkomst: Du kan begära att få granska alla dina personuppgifter i detta register. I många fall kan du se och redigera din personliga information och andra inställningar när som helst i vår tjänst/produkt/applikation du använder.
 • Rätten till rättelse: Du kan begära att få dina personuppgifter rättade och/eller kompletterade om de är felaktiga, inkorrekta och/eller ofullständiga.
 • Rätten till radering: Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter från datafilen förutsatt att de inte längre behövs för ändamålet de samlades in för eller att vi inte har några juridiska skyldigheter angående behandlingen eller lagringen av dem.
 • Rätten att invända mot / begränsa behandlingen av dina uppgifter: Du kan i vissa fall begära att vi begränsar behandlingen av personuppgifter som rör dig eller att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätten till dataportabilitet: Du kan begära att vi överför dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig när dessa uppgifter lämnades av dig. Du kommer då att få dina personuppgifter från oss i ett organiserat och vanligt förekommande format för att överföra dessa uppgifter till en tredje part.
 • Rätten att återkalla samtycke: När vår behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Observera att den lagliga grunden av all databehandling baserad på ditt samtycke innan dess återkallande, inte påverkas av återkallelsen.
 • Rätt att invända mot direktmarknadsföring: Du kan när som helst invända mot behandling som görs i syfte att direkt marknadsföra. Som mottagare av marknadsföringsmeddelanden kan du när som helst lämna marknadsföringskanalen genom att agera enligt meddelandet.
 • Rätten att göra ett klagomål till tillsynsmyndigheterna: Du kan när som helst göra ett klagomål till myndigheter angående behandlingen av dina personuppgifter. Men om du anser att OAGT:s behandling av dina personuppgifter strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning, uppmanar vi dig att först kontakta oss för att vi ska kunna hantera dina klagomål och göra nödvändiga korrigeringar.

 

Detta dokument har granskats/uppdaterats 4 oktober 2023.