WeHunt logotyp

Privatlivspolitik

OPEN AIR GROUP TECHNOLOGYS MEDDELELSE OM DATABESKYTTELSE FOR SLUTKUNDER OG MARKEDSFØRING 

Denne meddelelse om databeskyttelse bruges og er gældende for Open Air Group Technology og dets datterselskaber, i øjeblikket Tracker Oy og WeHunt Nordic Ab. 

Open Air Group Technology Ab (“OAGT” eller “vi”) lægger stor vægt på at holde dine personoplysninger sikre og private. Vi ønsker at være så gennemsigtige som muligt i spørgsmål om databeskyttelse. I denne meddelelse om databeskyttelse er det oplyst, hvordan vi indsamler, bruger, opbevarer og deler dine personoplysninger i overensstemmelse med GDPR – EU’s databeskyttelsesforordning. Vi gør alt for at afklare, hvordan de oplysninger, du betror os, vil blive brugt til at gøre din jagt enklere, sikrere og sjovere. 

Personoplysninger er de data, der kan bruges til at identificere og kontakte en person. Det er muligt for dig at nægte brugen af disse data, men det kan komplicere eller forhindre brugen af tjenesten. Det er vigtigt for os, at du fuldt ud er klar over, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og nedenfor finder du flere detaljerede oplysninger om, hvordan dine data behandles. 

 1. Dataansvarlig

Open Air Group Technology AB, herunder datterselskaber  
Sveavägen 168, SE-113 46 Stockholm, Sverige  
Virksomheds-id: 559354-2474 

 1. Kontakt for spørgsmål om databeskyttelse

Den databeskyttelsesansvarlige, der håndterer alle spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger, kan kontaktes via e-mail: GDPR@tracker.fi  

 1. Registers navn

Register for slutkunde og markedsføring 

 1. Formålene med behandling af personoplysninger

Personoplysningerne bruges til at udføre alle handlinger relateret til oprettelse, administration og udvikling af et kundeforhold med dig. Disse handlinger omfatter vores rettigheder og ansvar i forbindelse med levering af produkter og tjenester til vores kunder, opfyldelse af vores kontraktlige forpligtelser, indsamling og behandling af kundefeedback samt kommunikation, salg og direkte markedsføring vedrørende produkter og tjenester, der tilbydes af os. Handlingerne i forbindelse med kundeforhold omfatter også de handlinger, der er nødvendige for, at du kan have forbindelse til og interagere med dine jagtkammerater. 

Desuden kan personoplysningerne og lokaliseringsdataene bruges til formål såsom test, produktudvikling, dataanalyse samt forskning og opbygning af nye produkter og tjenester. Ud over eksisterende slutkunder kan vi også behandle personoplysninger fra potentielle og tidligere slutkunder. De tjenester, vi leverer, markedsføres ikke til børn, og vi tilbyder derfor ikke bevidst informationssamfundstjenester direkte til børn eller indsamler personoplysninger om børn. 

Vi bruger også personoplysninger indsamlet fra vores produkter, tjenester og websted til brugeranalyse for at opretholde, lette og forbedre funktionerne, indholdet og brugeroplevelsen fra vores produkter, tjenester og websted samt understøtte vores arbejde med at opdage og modvirke fejl, brud og hændelser. Derudover kan vi bruge dine data til analyser såsom tendensidentifikation, hvor vi analyserer forskellige tendenser og udviklinger i brugen af vores produkter og tjenester. I tilfælde som dette bruger vi, hvor det er muligt, pseudonymer eller anonyme oplysninger for at undgå identifikation. 

 1. Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

Personoplysninger behandles hovedsageligt på grundlag af en kontrakt (hvor behandling er nødvendig med henblik på udførelsen af en kontrakt, som du er part i, eller for at træffe foranstaltninger på anmodning af dig forud for indgåelse af en kontrakt). 

Nogle personoplysninger behandles også på baggrund af vores legitime interesser (hvor behandling er nødvendig af hensyn til de legitime interesser, som vi varetager for at udføre, opretholde og udvikle vores forretning, og/eller hvor der er et kundeforhold mellem os og dig). Baseret på de legitime interesser sender vi dig nyhedsbreve og markedsførings-e-mails, men du kan når som helst beslutte at fravælge disse markedsføringskanaler. Når data overføres inden for OAGT -selskaber, er behandlingen baseret på vores legitime interesse med henblik på de administrative formål inden for vores gruppe, f.eks. rapportering og effektiv drift. Når vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med vores legitime forretningsinteresser, afvejer vi altid vores egne interesser i forhold til din ret til privatliv. 

I visse tilfælde kan vi anmode om dit samtykke, når vi behandler personoplysninger. Hvis du f.eks. beslutter dig for at deltage i vores konkurrencer, giver du dit samtykke til offentliggørelse af toplisterne. Når du downloader og installerer vores software på din enhed, giver du også dit samtykke til at modtage app-meddelelser. I disse tilfælde kan du til enhver tid trække dette samtykke tilbage. 

Der er også nogle tilfælde, hvor vi anvender juridisk forpligtelse som grundlag for behandling af dine personoplysninger. Love og bestemmelser kan kræve, at vi behandler og videregiver dine personoplysninger, f.eks. ifølge regler om sikkerhed eller bogføring. Vi videregiver kun dine personoplysninger, hvis vi er juridisk forpligtet til det, eller hvis du har godkendt dette. 

 1. Indholdet af register

Vi kan behandle følgende oplysninger om dig (Bemærk: Ikke alle disse oplysninger behandles for alle registranter): 

 • Grundlæggende personoplysninger såsom navn, adresse, e-mail, telefonnummer, alder, køn og foto. 
 • Oplysninger relateret til aftalerne såsom fakturerings- og betalingsdata og dit identifikationsnummer samt kontohistorik, herunder tilbud, bestilte produkter eller tjenester og feedback. 
 • Kommunikations- og tjenestehistorik såsom spørgsmål, svar og feedback vedrørende vores produkter og tjenester. 
 • Afgivne og tilbagetrukne samtykker såsom samtykke eller forbud mod direkte markedsføring. 
 • Data relateret til webshopkontoen, brugerlicens og brug af vores produkter og tjenester såsom: brugernavn, adgangskode, licenskode, geografiske mål/objekter, chatbeskeder, venner og grupper og interaktioner mellem dem, lokaliseringsdata og sensordata fra mobilenheder, brugerenheder og adgangskoder/nøglekoder, billeder og videoer fra vildtkameraer, hundebilleder, andre billeder og medier uploadet til systemet, brugerens dyr og eventuelle oplysninger, som brugeren giver om dem, forbindelsesoplysninger til tredjepartstjenester samt hændelseslog. 
 • Alle andre oplysninger, der udleveres af dig, din organisation eller dens kontaktperson, eller som tilføjes af os til CRM eller andre systemer, f.eks. angivet interesse for visse typer produkter og tjenester. 
 • Tekniske og analytiske oplysninger relateret til webstedsbesøg og cookies såsom IP-adresse, enhed, operativsystem og browser, sprogindstillinger og besøgsdatoer og -klokkeslæt samt data relateret til oplysninger om brug af produkter og tjenester såsom ind- og udlogninger, softwareversioner, identifikationsoplysninger om telefonen (IMEI, IMSI, BT-ID osv.) og mobilnetværk og downloadede kort. 
 1. Datakilderne

Personoplysningerne indsamles hovedsageligt direkte fra dig. I nogle tilfælde kan oplysninger også indsamles fra vores partnere, vores andre kunder, offentlige kilder eller fra forskellige informationssystemer. 

Metoder til indsamling af oplysninger omfatter f.eks. formularer på vores websteder, e-mails, telefonopkald, kundemøder og andre kontakter relateret til salg eller kundeforhold. Tekniske og analytiske personoplysninger indsamles via brug af cookies relateret til dine besøg på vores websteder og via brug af vores produkter og tjenester. 

Vi udfører nogen automatiseret beslutningstagning og profilering i forbindelse med aktiviteterne med behandling af personoplysninger, der er omfattet af denne meddelelse om databeskyttelse. Du har altid mulighed for at fravælge denne form for automatiseret beslutningstagning ved ikke at bruge vores produkter. 

 1. Videregivelse og overførsel af personoplysninger

Vi videregiver ikke regelmæssigt dine personoplysninger til parter uden for OAGT organisationen. Vi kan dog videregive dine oplysninger inden for vores koncernselskaber, hvilket betyder, at et andet selskab inden for vores koncern kan behandle dataene på vores vegne. Hvis vi deler dine personoplysninger med selskaber inden for vores koncern, sørger vi for, at dine personoplysninger behandles på en måde, der er i overensstemmelse med denne meddelelse om databeskyttelse. 

Med hensyn til de konkurrencer, der arrangeres af os, og som du beslutter dig for at deltage i, giver du under registreringen dit samtykke til, at dit navn må offentliggøres på toplisterne og i vores digitale kanaler. 

8.1 Overførsler til tredjepart 

Oplysninger om enheden og personens placering kan videregives til en tredjepart for at levere de nødvendige tjenester, f.eks. en anden bruger af OAGT-tjenester, på tværs af steder, eller til sporing af en begivenhed, hvis modtageren af oplysningerne har enhedens navn og adgangskode. 

Vi kan også videregive nogle vigtige oplysninger til de tredjeparter, der fungerer som vores autoriserede tjenesteudbydere eller underleverandører, som f.eks. leverer datalagring, salg, fakturering, markedsføring samt kundesupport eller administrationstjenester. Kunde- og placeringsbaserede oplysninger kan overføres og overdrages til vores partnere, hvis det er nødvendigt for at levere, udvikle eller forbedre kundeoplevelsen. 

Hvis disse tredjeparter har brug for adgang til personoplysninger for at levere deres tjenester, har OAGT truffet passende kontraktmæssige og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger udelukkende behandles i overensstemmelse med de formål, som er beskrevet i denne meddelelse om databeskyttelse og alle gældende love og bestemmelser. Overførslerne udføres sikkert i overensstemmelse med vores skriftlige instruktioner samt krav ifølge EU og GDPR samt andre lovkrav. Vi bruger pålidelige, omhyggeligt udvalgte partnere på grundlag af en gensidig partnerskabsaftale (herunder databehandlingsaftaler, DPA’er), hvor de accepterer fuldt ud at overholde de relevante standarder for databeskyttelse og sikkerhed. 

Bemærk, at når du udleverer dine personoplysninger direkte til en tredjepart, f.eks. via et link på vores websted, vil de sandsynligvis blive behandlet i overensstemmelse med deres egen dokumentation og deres egne standarder. 

Vi kan overføre dine personoplysninger til myndigheder såsom politi, grænsekontrol eller andre tredjeparter uden for OAGT-organisationen, hvis adgang til og brug af sådanne oplysninger med rimelighed er nødvendig for at overholde gældende love, bestemmelser og/eller retsafgørelser, opdage, forebygge og håndtere tilfælde af kriminel aktivitet, svig, sikkerhedsproblemer eller tekniske problemer og/eller for at beskytte OAGT’s eller vores kunders interesser eller ejendom, for at sikre eller beskytte offentlighedens interesse i overensstemmelse med loven. Hvis det er muligt, vil vi underrette dig om denne type overførsel eller behandling af dine personoplysninger. 

Vi kan med dit udtrykkelige samtykke overføre personoplysninger til tredjeparter uden for vores organisation af andre årsager end dem, der er nævnt ovenfor. Bemærk, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Hvis OAGT er part i en fusion, forretningsaftale eller anden erhvervelse, kan vi overføre dine personoplysninger til en tredjepart eller tredjeparter, der er involveret i transaktionen. I tilfælde som dette vil vi altid sikre, at dine personoplysninger forbliver fortrolige.  Hvis dette sker, vil det blive meddelt på vores hjemmeside, og meddelelsen om databeskyttelse vil blive opdateret i overensstemmelse hermed. 

8.2 Overførsler uden for EØS 

Ifølge generel praksis gemmer OAGT dine personoplysninger inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Vær dog opmærksom på, at vores tjenesteudbydere opererer i forskellige geografiske regioner, hvilket kan kræve overførsel af eller adgang til dine personoplysninger uden for EØS. Vi ønsker at forsikre dig om, at vi tager alle skridt for at beskytte dine oplysninger under sådanne overførsler. 

 • Udtrykkeligt samtykke: Ved at bruge vores tjenester accepterer du overførslen af dine personoplysninger som beskrevet heri. 
 • Destinationer for overførsel: Disse overførsler kan omfatte lande eller regioner uden for EØS. Selvom vi tilstræber at minimere disse overførsler, kan de lejlighedsvis være nødvendige for at opnå effektiv levering af vores tjenester. 
 • Tjenesteudbyderes certificeringer: Du kan være sikker på, at vi kun samarbejder med tjenesteudbydere, der opretholder certificeringer i overensstemmelse med GDPR og andre internationalt anerkendte databeskyttelsesstandarder såsom ISO 27001. 
 • Sikkerhedsforanstaltninger: For at beskytte dine data under overførsler til lande uden for EØS implementerer vi strenge sikkerhedsforanstaltninger. Disse kan omfatte kryptering, adgangskontrol og andre sikkerhedsforanstaltninger. 
 • Lovgrundlag: Disse overførsler udføres i overensstemmelse med artikel 46 i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), som tillader sådanne overførsler, når passende sikkerhedsforanstaltninger er på plads. 

Din datasikkerhed er yderst vigtig for os, og vi overvåger og forbedrer løbende vores praksis for at sikre, at dine personoplysninger er beskyttede, uanset hvor de befinder sig. Hvis du har bekymringer eller spørgsmål vedrørende denne proces, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesansvarlige. 

 1. Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for de formål, der er beskrevet ovenfor, eller så længe loven kræver det. Dataene slettes/anonymiseres, når opbevaring af dem ikke længere er nødvendig i henhold til lovgivningen eller for at sikre nogen af parternes rettigheder eller ansvar. 

Licensoplysninger skal bruges til forretningsanalyse og pålidelig drift, så derfor vil data ikke blive slettet/anonymiseret, medmindre du specifikt anmoder om det. 

Når data behandles for at administrere og sende mails i forbindelse med direkte markedsføring, gemmes personoplysningerne, så længe du ikke afmelder (trækker dit samtykke tilbage til) modtagelsen af sådanne mails. Afmeldingen kan gøres når som helst enten vha. din app eller afmeldingslinket, som findes i alle vores mails. 

 1. Beskyttelse af personoplysninger

Vi har implementeret passende administrative, organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte alle de personoplysninger, vi behandler. Vores sikkerhedsforanstaltninger er udformet til at sikre et tilstrækkeligt niveau af fortrolighed, integritet og tilgængelighed og til at beskytte personoplysninger mod tab, ødelæggelse, misbrug, ulovlig tilgang eller videregivelse til tredjepart. 

Oplysninger opbevares i sikkerhedsbeskyttede datacentre. Informationssystemer er beskyttet af moderne firewalls og kommunikation med moderne kryptografiske teknologier. Personoplysninger må kun behandles af personer, der har underskrevet fortrolighedsaftaler, og som har brug for at behandle disse oplysninger for at fuldføre deres arbejde. Data opbevares primært i elektronisk form, og der kræves personligt bruger-id og adgangskode for at få adgang til de systemer, der indeholder personoplysningerne. Adgang til data logføres, og visning af dataene uden accepteret formål er forbudt. Alt fysisk materiale opbevares i aflåste lokaler. 

 1. Dine rettigheder som registreret

I dette afsnit beskriver vi dine rettigheder i henhold til gældende europæisk databeskyttelseslovgivning. Du skal ikke betale, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, og du kan udøve dem ved at kontakte os (se vores kontaktoplysninger i kapitel 2 i denne meddelelse om databeskyttelse). Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende dine rettigheder. 

Bemærk, at vi altid vil foretage en vurdering af en anmodning om udøvelse af en rettighed for at afgøre, om anmodningen er legitim. Vi kan anmode om yderligere oplysninger fra dig for at bekræfte din identitet og din begrundelse for anmodningen. Ikke alle nedenstående rettigheder er absolutte, og der er undtagelser, som kan være gyldige. Bemærk, at vi har ret til at afvise anmodninger, der gentages for ofte, er overdrevne eller klart ubegrundede. 

Dine rettigheder er følgende: 

 • Retten til indsigt: Du kan anmode om at gennemse alle dine personoplysninger i denne register. I mange tilfælde kan du til enhver tid få vist og redigere dine personoplysninger og andre indstillinger i vores tjeneste/produkt/software, som du bruger. 
 • Retten til berigtigelse: Du kan anmode om at få dine personoplysninger rettet og/eller suppleret, hvis de er fejlbehæftede, unøjagtige og/eller ufuldstændige. 
 • Retten til sletning: Du kan anmode om, at vi sletter dine personoplysninger fra register, forudsat at de ikke længere er nødvendige til det formål, de blev indsamlet til, eller at vi ikke har gældende juridiske forpligtelser vedrørende behandling eller opbevaring af dem. 
 • Retten til at gøre indsigelse mod/begrænse behandlingen af dine oplysninger: Du kan i visse tilfælde anmode os om at begrænse behandlingen af personoplysninger om dig eller gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. 
 • Retten til dataportabilitet: Du kan anmode os om at overføre dine personoplysninger til en anden dataansvarlig, når du selv har udleveret disse oplysninger. Du vil derefter modtage dine personoplysninger fra os i et organiseret og almindeligt anvendt format til overførsel af disse oplysninger til en tredjepart. 
 • Retten til at trække samtykke tilbage: Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid. Bemærk, at lovligheden af enhver behandling baseret på dit samtykke før tilbagetrækningen ikke påvirkes af tilbagetrækningen. 
 • Retten til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring: Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandling, der udføres med henblik på direkte markedsføring. Som modtager af markedsføringsmeddelelser kan du når som helst forlade markedsføringskanalen ved at handle som anbefalet i meddelelsen. 
 • Retten til at indgive klage til tilsynsmyndighederne: Du kan til enhver tid klage til myndighederne over behandlingen af dine personoplysninger. Men hvis du mener, at OAGT’s behandling af dine personoplysninger strider mod gældende databeskyttelseslovgivning, opfordrer vi dig til først at kontakte os, så vi kan undersøge dine klager og foretage eventuelle nødvendige rettelser. 

 

Dette dokument er blevet gennemset/opdateret den 4. oktober 2023.