WeHunt logotyp

Personvernerklæring

OPEN AIR GROUP TECHNOLOGYS PERSONVERNERKLÆRING FOR SLUTTKUNDER OG MARKEDSFØRING 

Denne personvernerklæringen brukes og er gyldig for Open Air Group Technology og dets datterselskaper, for tiden Tracker Oy og WeHunt Nordic Ab. 

Open Air Group Technology Ab («OAGT» eller «vi») er svært forpliktet til å holde dine personopplysninger trygge og private. Vi ønsker å være så transparente som mulig i personvernsaker. I denne personvernerklæringen kan du finne ut hvordan vi samler inn, bruker, lagrer og deler dine personopplysninger i samsvar med GDPR – EUs databeskyttelsesforskrift. Vi gjør vårt ytterste for å klargjøre hvordan informasjonen du overlater til oss vil bli brukt til å gjøre jakten enklere, tryggere og morsommere. 

Personopplysninger er dataene som kan brukes til å identifisere og kontakte en person. Det er mulig for deg å nekte vår bruk av disse dataene, men det kan komplisere eller forhindre bruken av tjenesten. Det er viktig for oss at du er fullt klar over hvordan vi behandler personopplysningene dine, og nedenfor finner du mer detaljert informasjon om hvordan opplysningene dine behandles. 

 1. Behandlingsansvarlig

Open Air Group Technology AB, inkludert datterselskapene 
Sveavägen 168, SE-113 46 Stockholm, Sverige 
Organisasjonsnummer: 559354-2474 

 1. Kontakt for databeskyttelsesrelaterte saker

Personvernombudet, som håndterer alle personvernrelaterte saker, kan kontaktes på e-post: GDPR@tracker.fi  

 1. Navn på datafilen

Sluttkunde- og markedsføringsdatafil 

 1. Formålene med behandling av personopplysninger

Personopplysningene brukes til å utføre alle handlinger knyttet til å opprette, administrere og utvikle et kundeforhold med deg. Disse handlingene inkluderer våre rettigheter og ansvar knyttet til å levere produkter og tjenester til våre kunder, oppfylle våre kontraktsforpliktelser, samle inn og behandle tilbakemeldinger fra kunder samt kommunikasjon, salg og direkte markedsføringsformål for produkter og tjenester som tilbys av oss. Kunderelasjonshandlingene inkluderer også handlingene som er nødvendige for at du skal få kontakt med og samhandle med jaktkameratene dine. 

Videre kan person- og stedsdataene brukes til formål som testing, produktutvikling, dataanalyse samt forskning og oppbygging av nye produkter og tjenester. I tillegg til eksisterende sluttkunder kan vi også behandle personopplysninger om potensielle og tidligere sluttkunder. Tjenestene som tilbys av oss markedsføres ikke mot barn, og vi tilbyr derfor ikke bevisst tjenester direkte til eller samler inn personopplysninger om barn. 

Vi bruker også personopplysninger samlet inn på våre produkter, tjenester og nettsider for brukeranalyse, for å opprettholde, forenkle og forbedre funksjonene, innholdet og brukeropplevelsen av våre produkter, tjenester og nettsider, samt støtte vårt arbeid med å oppdage og motvirke feil, brudd og hendelser. Videre kan vi bruke dataene dine til analyser som trendidentifikasjon, der vi analyserer ulike trender og utviklinger i bruken av våre produkter og tjenester. I slike tilfeller bruker vi, der det er mulig, pseudonymer eller anonym informasjon for å unngå identifisering. 

 1. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger

Personopplysninger behandles hovedsakelig basert på en avtale (der behandling er nødvendig for utførelsen av en avtale som du er part i eller for å iverksette tiltak på forespørsel fra deg før du inngår en avtale). 

Noen personopplysninger behandles også på grunnlag av våre legitime interesser (der behandling er nødvendig for de legitime interessene vi forfølger for å gjennomføre, vedlikeholde og utvikle vår virksomhet og/eller der det er et kundeforhold mellom oss og deg). Basert på de legitime interessene vil vi sende deg nyhetsbrev og markedsførings-e-post, men du kan når som helst bestemme deg for å melde deg av disse markedsføringskanalene. Når data overføres innenfor OAGT-selskaper, er behandlingen basert på vår legitime interesse for administrative formål innen vår gruppe, for eksempel rapportering og effektiv drift. Når vi behandler dine personopplysninger i forbindelse med våre legitime forretningsinteresser, veier vi alltid våre egne interesser mot din rett til personvern. 

I visse tilfeller kan vi be om ditt samtykke ved behandling av personopplysninger. Hvis du for eksempel bestemmer deg for å delta i konkurransene våre, gir du ditt samtykke til publisiteten til topplistene. Når du laster ned og installerer applikasjonen vår på enheten din, gir du også ditt samtykke til å motta appmeldinger. I disse tilfellene kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket. 

Det er også noen tilfeller der vi bruker juridisk forpliktelse som grunnlag for behandling av dine personopplysninger. Lover og forskrifter kan kreve at vi behandler og utleverer dine personopplysninger, for eksempel regler om sikkerhet eller bokføring. Vi vil bare avsløre dine personlige data hvis vi er lovlig pålagt å, eller hvis du har godkjent det. 

 1. Innholdet i datafilen

Vi kan behandle følgende informasjon om deg (Merk: Ikke all denne informasjonen behandles for alle registrerte): 

 • Grunnleggende personopplysninger som navn, adresse, e-post, telefonnummer, alder, kjønn og bilde. 
 • Data relatert til avtalene, for eksempel fakturerings- og betalingsdata og fødselsdata ditt, samt kontohistorikk inkludert tilbud, bestilte produkter eller tjenester og tilbakemelding. 
 • Kommunikasjons- og servicehistorikk som spørsmål, svar og tilbakemeldinger angående våre produkter og tjenester. 
 • Gitt og trukket tilbake samtykker, for eksempel direkte markedsføring, samtykke eller forbud. 
 • Data relatert til nettbutikk kontoen, brukerlisens og bruk av våre produkter og tjenester som: brukernavn, passord, lisenskode, geografiske mål / objekter, chatmeldinger, venner og grupper og interaksjoner mellom dem, posisjonsdata og mobilenhetssensordata, brukerenheter og passord / nøkkelkoder, bilder og videoer fra viltkameraer, hundebilder, andre bilder og medier lastet opp til vårt systemet,  Brukerens dyr og all informasjon brukeren gir om de, tilkoblingsinformasjon til tredjepartstjenester samt hendelseslogg. 
 • All annen informasjon gitt av deg, din organisasjon eller dens kontaktperson, eller lagt til av oss i CRM eller andre systemer, for eksempel indikert interesse for visse typer produkter og tjenester. 
 • Tekniske og analytiske data relatert til nettstedsbesøk og informasjonskapsler som IP-adresse, enhet, operativsystem og nettleser som brukes, språkinnstillinger og besøksdatoer og -klokkeslett, samt data relatert til informasjon om bruk av produkter og tjenester, for eksempel pålogginger og utlogginger, programvareversjoner, identifikasjonsinformasjon på telefonen (IMEI, IMSI, BT-ID etc.) og mobilnettverk,  og nedlastede kart. 
 1. Datakildene

Personopplysningene samles hovedsakelig inn direkte fra deg. I noen tilfeller kan data også samles inn fra våre partnere,andre kunder, offentlige kilder eller fra ulike informasjonssystemer. 

Metoder for datainnsamling inkluderer for eksempel skjemaer på våre nettsteder, e-post, telefonsamtaler, kundemøter og annen kontakt knyttet til salg eller kundeforhold. Tekniske og analytiske personopplysninger samles inn via bruk av informasjonskapsler knyttet til dine besøk på våre nettsteder og via bruk av våre produkter og tjenester. 

Vi utfører noe automatisert beslutningstaking og profilering med behandlingsaktivitetene for personopplysninger som er inkludert i denne personvernerklæringen. Du har alltid muligheten til å velge bort denne typen automatisert beslutningstaking ved å ikke bruke produktene våre. 

 1. Utlevering og overføring av personopplysninger

Vi vil ikke regelmessig utlevere dine personopplysninger til parter utenfor OAGT-organisasjonen. Vi kan imidlertid avsløre dataene dine innen våre konsernselskaper, noe som betyr at et annet selskap i vår gruppe av foretak kan behandle dataene på våre vegne. Hvis vi deler personopplysningene dine med selskaper i gruppen vår, vil vi sørge for at personopplysningene dine behandles på en måte som er i samsvar med denne personvernerklæringen. 

Når det gjelder konkurransene arrangert av oss, som du bestemmer deg for å delta i, gir du under påmeldingen ditt samtykke til at navnet ditt kan publiseres i topplistene og i våre digitale kanaler. 

8.1 Overføringer til tredjepart 

Enhets- og personplasseringsinformasjon kan bli utlevert til en tredjepart for å levere nødvendige tjenester; for eksempel en annen OAGT-tjenestebruker, på tvers av nettsteder eller sporing av et sportsarrangement, hvis mottakeren av informasjonen har enhetens navn og passord. 

Vi kan også avsløre noen viktige data til de tredjepartene som fungerer som våre autoriserte tjenesteleverandører eller underleverandører som leverer f.eks. datalagring, salg, fakturering, markedsføring, samt kundestøtte eller administrasjonstjenester. Kunde- og stedsbasert informasjon kan overføres og overleveres til partnerne våre hvis det er nødvendig for å levere, utvikle eller forbedre kundeopplevelsen. 

I den grad disse tredjepartene trenger tilgang til personopplysninger for å levere sine tjenester, har OAGT iverksatt egnede kontraktsmessige og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene dine behandles utelukkende i samsvar med formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen og alle gjeldende lover og forskrifter. Overføringene vil bli utført sikkert i samsvar med våre skriftlige instruksjoner, samt EU GDPR og andre lovkrav. Vi bruker pålitelige, nøye utvalgte partnere på grunnlag av en gjensidig partnerskapsavtale (inkludert databehandlingsavtaler, DPA) der de samtykker i å overholde de aktuelle personvern- og sikkerhetsstandardene fullt ut. 

Vær oppmerksom på at når du gir dine personopplysninger direkte til en tredjepart, for eksempel gjennom en lenke på nettstedet vårt, vil de sannsynligvis bli behandlet i samsvar med deres egen dokumentasjon og standarder. 

Vi kan overføre dine personopplysninger til myndigheter som politi, grensekontroll eller andre tredjeparter utenfor OAGT-organisasjonen hvis tilgang til og bruk av slike data er rimelig nødvendig for å overholde gjeldende lover, forskrifter og/eller rettsavgjørelser; oppdage, forebygge og håndtere tilfeller av kriminell aktivitet, svindel, sikkerhetsproblemer eller tekniske problemer; og/eller for å beskytte OAGT eller våre kunders interesser eller eiendom, for å sikre eller ivareta allmennhetens interesse i samsvar med loven. Hvis det er mulig, vil vi varsle deg om denne typen overføring eller behandling av dine personopplysninger. 

Vi kan overføre personopplysninger til tredjeparter utenfor organisasjonen vår av andre grunner enn de som er nevnt ovenfor, med ditt uttrykkelige samtykke. Vær oppmerksom på at du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. 

Hvis OAGT er part i en fusjon, forretningsavtale eller annen overtakelse, kan vi overføre dine personopplysninger til en tredjepart eller tredjeparter som er involvert i transaksjonen. I slike tilfeller vil vi alltid sørge for at personopplysningene dine forblir konfidensielle.  Hvis dette skjer, vil det bli informert på nettstedet vårt, og personvernerklæringen vil bli oppdatert tilsvarende. 

8.2 Overføringer utenfor EØS 

Som en generell praksis lagrer OAGT dine personopplysninger innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Vær imidlertid oppmerksom på at våre tjenesteleverandører opererer i ulike geografiske regioner, som kan kreve overføring eller tilgang til dine personopplysninger utenfor EØS. Vi vil forsikre deg om at vi tar alle skritt for å beskytte dataene dine under slike overføringer. 

 • Eksplisitt samtykke: Ved å bruke tjenestene våre, samtykker du i overføringen av personopplysningene dine som beskrevet her. 
 • Destinasjoner for overføring: Disse overføringene kan involvere land eller regioner utenfor EØS. Selv om vi tar sikte på å minimere disse overføringene, er de av og til nødvendige for å tilby våre tjenester effektivt. 
 • Tjenesteleverandørsertifiseringer: Du kan være trygg på at vi bare samarbeider med tjenesteleverandører som opprettholder sertifiseringer i samsvar med GDPR og andre internasjonalt anerkjente databeskyttelsesstandarder, for eksempel ISO 27001. 
 • Beskyttelsestiltak: For å beskytte dataene dine under overføringer til land utenfor EØS, implementerer vi strenge sikkerhetstiltak. Disse kan omfatte kryptering, tilgangskontroller og andre sikkerhetstiltak. 
 • Juridisk rammeverk: Disse overføringene utføres i samsvar med artikkel 46 i den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR), som tillater slike overføringer når passende garantier er på plass. 

Din datasikkerhet er av største betydning for oss, og vi overvåker og forbedrer kontinuerlig vår praksis for å sikre at din personlige informasjon forblir beskyttet, uavhengig av hvor den befinner seg. Hvis du har bekymringer eller spørsmål om denne prosessen, kan du gjerne kontakte vår databeskyttelsesansvarlig. 

 1. Lagring av personopplysninger

Vi vil bare lagre dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for de formålene som er skissert ovenfor, eller så lenge loven krever det. Dataene vil bli slettet / anonymisert når lagring av dem ikke lenger er nødvendig i henhold til lovgivning eller for å sikre rettigheter eller ansvar for noen av partene. 

Lisensinformasjon er nødvendig for forretningsanalyse og pålitelig drift, så derfor vil data ikke bli slettet / anonymisert med mindre du spesifikt ber om det.  

Når data behandles for å administrere og sende direkte markedsføringspost, vil personopplysningene bli lagret så lenge du ikke melder deg av (trekker tilbake samtykket) for å motta slik post. Avmeldingen kan gjøres når som helst ved å bruke enten appen din eller avmeldingslenken som er omtalt i alle våre utsendelser. 

 1. Beskyttelse av personopplysninger

Vi har implementert passende administrative, organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte alle personopplysningene vi behandler. Våre sikkerhetstiltak er utformet for å sikre et tilstrekkelig nivå av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, for å beskytte personopplysninger mot å gå tapt, ødelegges, misbrukes, ulovlig tilgang til eller avsløres til tredjeparter. 

Dataene lagres i sikkerhetsbeskyttede datasentre. Informasjonssystemer er beskyttet av moderne brannmurer og kommunikasjon med moderne kryptografiske teknologier. Personopplysninger kan bare behandles av personer som har inngått taushetserklæringer og som har behov for å behandle disse opplysningene for å fullføre sitt arbeid. Data lagres hovedsakelig bare i elektronisk form, og personlige bruker-IDer og passord kreves for å få tilgang til systemene som inneholder personopplysninger. Tilgang til data logges og visning av dataene uten akseptert formål er forbudt. Alt fysisk materiale lagres i låste lokaler. 

 1. Dine rettigheter som registrert

I dette avsnittet beskriver vi dine rettigheter i henhold til gjeldende europeisk personvernlovgivning. Du vil ikke bli belastet hvis du vil utøve dine rettigheter, og du kan utøve dem ved å kontakte oss (vennligst se våre kontaktopplysninger i kapittel 2 i denne personvernerklæringen). Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål angående dine rettigheter. 

Vær oppmerksom på at vi alltid vil gjøre en vurdering av en forespørsel om å utøve en rettighet for å avgjøre om forespørselen er legitim. Vi kan be om ytterligere informasjon fra deg for å bekrefte identiteten din og din berettigelse til forespørselen. Ikke alle rettighetene som er oppført nedenfor er absolutte, og det er unntak som kan være gyldige. Vær oppmerksom på at vi har rett til å avvise forespørsler som gjentas for ofte, er overdrevne eller er åpenbart ubegrunnede. 

Dine rettigheter er følgende: 

 • Retten til tilgang: Du kan be om å se gjennom alle dine personlige data i denne datafilen. I mange tilfeller kan du når som helst se og redigere dine personlige opplysninger og andre innstillinger i vår tjeneste / produkt / applikasjon du bruker. 
 • Retten til korrigering: Du kan be om å få dine personopplysninger korrigert og/eller supplert hvis de er feilaktige, unøyaktige og/eller ufullstendige.  
 • Retten til sletting: Du kan be om at vi sletter dine personopplysninger fra datafilen, forutsatt at de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, eller at det ikke er noen juridiske forpliktelser i kraft angående behandlingen eller lagringen av dem. 
 • Retten til å protestere mot / begrense behandlingen av dataene dine: Du kan i visse tilfeller be oss om å begrense behandlingen av personopplysninger om deg eller å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger. 
 • Retten til dataportabilitet: Du kan be oss om å overføre dine personopplysninger til en annen kontrollør når disse dataene ble gitt av deg. Du vil da motta dine personopplysninger fra oss i et organisert og vanlig brukt format for overføring av disse dataene til en tredjepart. 
 • Retten til å trekke tilbake samtykke: Når vår behandling av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Vær oppmerksom på at lovligheten av enhver behandling basert på ditt samtykke før tilbaketrekkingen ikke påvirkes av tilbaketrekkingen. 
 • Retten til å motsette deg direkte markedsføring: Du kan når som helst motsette deg behandling som er gjort med henblikk på direkte markedsføring. Som mottaker av markedsføringsmeldinger kan du når som helst forlate markedsføringskanalen ved å handle som anbefalt i meldingen. 
 • Retten til å klage til tilsynsmyndighetene: Du kan når som helst klage til myndighetene angående behandlingen av personopplysningene dine. Men hvis du føler at OAGT sin behandling av dine personopplysninger er i strid med gjeldende personvernlovgivning, oppfordrer vi deg til først å kontakte oss slik at vi kan overvåke dine klager og foreta nødvendige korrigeringer. 

 

Dette dokumentet er gjennomgått/oppdatert 4. oktober 2023.