WeHunt logotyp

Forsikring

Wehunt Nordic AB har tegnet en forsikring for dem, der bruger WeHunt-applikationen med et gyldigt WeHunt-årsabonnement til jagt (inklusive for- og efterarbejde, eftersøgning, jagtskydning og jagtsti, skydning og øvelsesskydning, vedligeholdelse af terræn og jagt samt tilgodehavender og vildtforvaltning) i Länsförsäkringar Södermanland.

Forsikringerne gælder, når du har et betalt årsabonnement på WeHunt Pro, Standard, Premium eller WeHunt GPS og bruger WeHunt under jagt. Husk at starte eller slutte dig til en jagt i WeHunt ved begyndelsen af jagtdagen, så er du beskyttet!

Forsikringerne indeholder 2 vigtige forsikringselementer for dig. Den ene er en subsidiær ansvarsforsikring, og den anden er en ulykkesforsikring.

Her er lidt om, hvad der gælder:

Ansvarsforsikring

Hvem gælder forsikringen for og den forsikrede virksomhed?
Forsikringen refererer til den aktivitet, der er angivet i forsikringsbrevet (se ovenfor) og gælder for dig, der bruger WeHunt-applikationen med aktivt WeHunt Pro / Standard / Premium / GPS årsabonnement til jagt inklusive for- og efterarbejde, eftersøgning, jagtskydning og jagtsti, skydning og øvelsesskydning, terræn- og jagtvedligeholdelse samt tilgodehavender og vildtforvaltning.

Hvornår gælder forsikringen?
Forsikringen gælder for erstatningskrav, der relaterer sig til skader, der sker i den tid, forsikringen er i kraft. Bemærk Forsikringen er subsidiær i forhold til anden gældende ansvarsforsikring.

Hvor gælder forsikringen?
Forsikringen gælder for skader, der sker i de nordiske lande.

Forsikringsbeløb
Forsikringsbeløbet er maksimeret til 10 prisbasisbeløb (170901) og angiver det beløb, som skader, undersøgelse, forhandling, retssag og redningsomkostninger er forsikret til i alt.

Hvad gælder forsikringen for?
Forsikringen dækker primært ansvar for person- og tingskade samt tingsskade som følge af en sådan erstatningsberettiget skade i henhold til almindelige erstatningsretlige regler.

Hvad hjælper forsikringen med?
I tilfælde af et erstatningskrav, der kan dækkes af forsikringen, og som overstiger den aftalte selvrisiko på 0,1 prisbasbelopp (170901), forpligter Länsförsäkringar Södermanland sig over for forsikrede til at:
– undersøge, om der er et erstatningsansvar
– forhandle med den person, der kræver erstatning
– føre den forsikredes sag i en retssag eller voldgiftssag og derved betale rettens eller voldgiftsmandens omkostninger, som den forsikrede er blevet påført eller dømt til at betale, og som han ikke kan få dækket af modparten eller andre og
– betale den erstatning, som den forsikrede er forpligtet til at betale.

Hvad hjælper forsikringen ikke med?
Forsikringen gælder ikke for omkostninger i forbindelse med rejse, pleje og behandling af læger uden for Norden. Ej heller rejser til og fra de nordiske lande for behandling i de nordiske lande.

Hvad skal jeg gøre i tilfælde af en skade?
1. Anmeld det via Wehunt til Länsförsäkringar Södermanland så hurtigt som muligt.
2. Overhold de love, regler eller statslige bestemmelser, der er udstedt med det formål at forhindre eller begrænse skader.
3. Gør, hvad du kan for at hjælpe, så skaden bliver så lille som mulig.

Er det alt?
Nej, dette er en kort oversigt over de vigtigste dele af forsikringen. I tilfælde af skade reguleres det i overensstemmelse med de gældende vilkår i Länsförsäkringar Södermanland Företagsförsäkring vilkår nr: V 061: 12 del C Ansvarsforsikring (170901).

Ulykkesforsikring

Hvem gælder forsikringen for og den forsikrede virksomhed?
Forsikringen refererer til den aktivitet, der er angivet i forsikringsbrevet (se ovenfor) og gælder for dig, der bruger WeHunt-applikationen med aktivt WeHunt Pro-årsabonnement til jagt inklusive for- og efterarbejde, eftersøgning, jagtskydning og jagtsti, skydning og øvelsesskydning, terræn- og jagtvedligeholdelse samt tilgodehavender og vildtforvaltning.

Hvornår gælder forsikringen?
Forsikringen gælder ved udførelse af forsikrede aktiviteter, og som vedrører skader, der sker i det tidsrum, forsikringen er i kraft.

Hvor gælder forsikringen?
Forsikringen gælder for skader, der sker i de nordiske lande.

Forsikringsbeløb
Forsikringssummen er det højeste beløb, der udbetales i tilfælde af invaliditet, til hjælpemidler og i tilfælde af dødsfald som følge af en ulykkesskade.
I tilfælde af invaliditet udbetales erstatning med så stor en del af forsikringssummen, som svarer til graden af invaliditet. Forsikringssummen reduceres med 5%, når den forsikrede fylder 56 år, og derefter hvert år med yderligere 5%. Forsikringssummen reduceres med maksimalt 50%.

Kompensationsforsikringsbeløb
– i tilfælde af en invaliditetsgrad under 50% – SEK 100.000-.
– med en invaliditetsgrad på 50% og derover – SEK 200.000
– til hjælpemidler – 10.000 SEK
– i tilfælde af dødsfald som følge af en ulykkesskade – SEK 10.000

Hvad gælder forsikringen for?
Forsikringen gælder i tilfælde af en ulykkesskade i overensstemmelse med, hvad der er anført i betingelsen, forsikringsaftaleloven og anden gældende lovgivning.

Forsikringen gælder ikke for:
Omkostninger i forbindelse med rejse, pleje og behandling af læger uden for Norden. Ej heller rejser til og fra de nordiske lande for behandling i de nordiske lande.

Bemærkninger
En ulykkesskade er en personskade, som rammer den forsikrede ufrivilligt ved en pludselig udefrakommende hændelse (ulykke). I tilfælde af frost og hedeslag (solstik) ses der bort fra kravet om pludselighed. (En sådan legemsbeskadigelse anses for at være sket den dag, den opstod).

Utilsigtet skade betyder ikke:
– skader forårsaget af infektion med bakterier, vira eller andre smitsomme stoffer
– skader forårsaget af brug af medicinske præparater eller af indgreb, behandling eller undersøgelse, der ikke er forårsaget af en ulykkesskade, der er dækket af denne forsikring;
– en sådan tilstand, der, selv om den er konstateret efter en ulykke, ifølge medicinsk erfaring ikke kan anses for at skyldes ulykken, men sygdom, defekt eller patologiske forandringer.

Der er særlige begrænsninger i betingelsen for behandlingsomkostninger for tandskader.

Hvad skal jeg gøre i tilfælde af en skade?
1. Meld det via Wehunt til Länsförsäkringar Södermanland så hurtigt som muligt.
2. straks opsøge læge og under sygdomsforløbet være under løbende lægetilsyn og følge lægens anvisninger samt følge de anvisninger, som Länsförsäkringar Södermanland giver i samråd med lægen, og som har til formål at begrænse følgerne af ulykken.

Er det alt?
Nej, dette er en meget kort oversigt over de vigtigste dele af forsikringen. I tilfælde af skade reguleres det i henhold til gældende vilkår i Länsförsäkringar Södermanland Företagsförsäkring villkor nr: V 965O: 3 (170901).