WeHunt logotyp

Integritetspolicy

Tack för att du har vatl att använda WeHunt!

Denna integritetspolicy beskriver hur vi hanterar och behandlar dina personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018.

På WeHunt prioriterar vi våra användares integritet och samlar endast in den information som behövs för att tillhandahålla våra tjänster och kommunicera med dig. Vi värnar om transparens och strävar efter att förklara hur vi använder den information du anförtror oss för att förbättra din jaktupplevelse och göra den enklare, säkrare och roligare.

För att säkerställa säkerheten för dina personuppgifter implementerar vi rimliga tekniska åtgärder och följer rekommendationerna från Bolagsverket och Datainspektionen avseende GDPR-efterlevnad.

När du registrerar dig som användare av WeHunt samlar vi in ditt namn, din e-postadress och eventuellt ditt telefonnummer och din profilbild. Ditt telefonnummer används endast för att underlätta kontakten mellan dig och dina jaktkamrater, medan din profilbild är synlig för dina jaktkamrater.

Vi använder din e-postadress för att skicka nyhetsbrev och viktig kontorelaterad information. Dessutom kan dina jaktkamrater söka efter din e-postadress i appen för att bjuda in dig till jaktlag eller delta i jakter.

Under en jakt samlar vi in platsdata för att dina jaktkamrater ska kunna lokalisera dig. Dessa platsdata sparas också i jaktkalendern på https://app.wehuntapp.com/calendaroch är endast synliga för deltagare i den aktuella jakten. Vi lagrar inte platsdata när du använder WeHunt för andra ändamål än jakt.

Dessutom samlar vi in och lagrar bilder och tillhörande information som du eller dina jaktkamrater laddar upp till din jaktmark, samt foton från eventuella åtelkameror som du har lagt till på din jaktmark. Dessa uppgifter samlas in för att förbättra din upplevelse av appen och är endast synliga för dig och medlemmarna i din jaktmark.

Du har möjlighet att lämna ytterligare information om dig själv, till exempel dina intressen och föredragna jakttyper, på https://app.wehuntapp.com/profilesettings. Vi använder denna information för att anpassa WeHunt efter dina behov, utveckla nya tjänster och undvika att skicka irrelevanta meddelanden till dig.

Vi behandlar inte information om betalkort själva, utan vi förlitar oss på betrodda leverantörer (Stripe, Apple och Google) för att hantera inköp. Vid fakturaköp behöver vi ditt personnummer för att kunna göra en kreditprövning.

När du använder vår webbplats samlar vi automatiskt in din IP-adress, webbläsare och cookieinformation för att generera statistik över besök och användning. Cookies används för att hantera inloggning till våra webbtjänster. Även om vi kan använda tredjepartstjänster som använder cookies har vi inte kontroll över eller tillgång till dem.

När du använder vår app genomför vi anonyma analyser av appanvändningen för att identifiera och åtgärda tekniska problem och förbättra användarupplevelsen.

När du kontaktar vår kundtjänst via digitala kanaler behandlar vi dina kontaktuppgifter och förfrågningsrelaterad information.

De primära leverantörer genom vilka WeHunt-data (inklusive personuppgifter) behandlas är Google Cloud Platform, Mailchimp och Freshdesk. Dessa leverantörer följer GDPR-reglerna. Vi behandlar uppgifter inom EU och, i vissa fall, USA. Vid behandling av uppgifter i USA använder vi endast leverantörer som är certifierade i enlighet med Privacy Shield.

Observera att WeHunts tjänster inte är avsedda för barn och att vi inte medvetet samlar in personuppgifter från barn.

Du kan när som helst komma åt och ändra dina personuppgifter och andra inställningar via https://app.wehuntapp.com/profile. Vi delar aldrig dina personuppgifter utan ditt samtycke, förutom när det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Vid tävlingar kan ditt namn komma att publiceras i topplistor och våra digitala kanaler. Personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla relevanta tjänster. Om ditt konto förblir inaktivt i 24 månader kommer både ditt konto och alla tillhörande personuppgifter att raderas. Om du vill radera ditt konto, vänligen skicka ett e-postmeddelande till support@wehunt.app.

Denna integritetspolicy kan komma att ändras. Alla väsentliga ändringar kommer att meddelas genom meddelanden i tjänsten eller via e-post.